ثبت نام سهمیه زغال سنگ برای کشاورزان

پس از ارسال پیام ، کارشناسان ما اطلاعات ورودی را بررسی و پیامک تاییده به شماره همراه شما ارسال می شود.

این فرآیند طی 1 الی 2 روز کاری انجام می پذیرد